Blog Mogelijke link tussen stal ondeugden en selenium bij paarden

Typische stalondeugden bij paarden zoals weven, kribbebijten en luchtzuigen zijn helaas veel voorkomend bij paarden. Naast dat het een vervelend gezicht is, is het resultaat van dit gedrag een groot gezondheidsprobleem. Deze paarden hebben last van gebitsproblematiek, gewrichtsschade, gewichtsverlies en koliek.

Het luchtzuigen, waarbij er met de tanden een vast object word vast gepakt met de voortanden en vervolgens lucht naar binnen gezogen wordt is zorgwekkend gedrag.

De exacte reden waarom paarden dit doen blijft een raadsel. Stress, niet voldoen aan de basisbehoeftes en onvoldoende rantsoen management zijn mogelijke oorzaken. Anderen geloven dat veranderde biologische functies de boosdoeners zijn, zoals verlaagde antioxidantenniveaus of verhoogde oxidatieve stress (Oxidatieve stress is een stofwisselingstoestand, waarbij meer dan een normale fysiologische hoeveelheid reactieve zuurstofverbindingen (ROS – reactive oxygen species) in de cel gevormd wordt of aanwezig is).

Nutriënten zoals Selenium, Zink, Mangaan en Koper beschermen het lichaam tegen oxidatieve stress.

Een research groep* heeft de theorie getest dat deze nutriënten een link hebben met luchtzuigen.

Om de theorie te testen is er bloed afgenomen bij paarden tijdens of vlak na het luchtzuigen. Bij een groep paarden die geen verleden van luchtzuigen hadden is hetzelfde gedaan. De waardes vanuit het bloed zijn vervolgens onderzocht.

Op basis van deze gegevens zijn de researchers tot de conclusie gekomen dat vooral selenium, een belangrijk antioxidant, mogelijk een rol speelt.

Disbalans in nutriënten kan dus effect hebben op de psychische gezondheid.

Ook voldoen aan de basisbehoefte van een paard, zoals huisvesting, contact met soortgenoten en d mogelijkheid om vrij te bewegen speelt een grote rol in de (mentale)gezondheid van elk paard.

*Omidi, A., R. Jafari, N. Saeed, et al. 2018. Potential role for selenium in the pathophysiology of crib-biting behavior in horses. Journal of Veterinary Behavior 23:10-14.